8. Skautský oddíl Mnichovice


Vedení oddílu:

Mgr. Petr Topiarz - Listomil

Proč chci vést skautský oddíl?

Když jsem ve svých 24 letech začal učit na gymnáziu a pracoval jsem s kolektivem dětí a teenagerů v práci i ve volném čase, zjistil jsem, že, čeho je moc, toho je příliš a vedení oddílu jsem předal mladším. Ale skauting Vám hned tak z krve nevyprchá, v roce 2014 jsem změnil práci, a protože trávím nyní většinu práce u počítače, začal jsem zase vnímat, že mám chuť do práce s dětmi. Kromě toho mám vlastní děti, které nemají v Mnichovicích kam chodit, takže volba byla poměrně jednoduchá.


Mgr. Jaroslav Petřík, Ph.D. - Australan

Proč chci vést skautský oddíl?

Do Mnichovic jsme se s rodinou přistěhovali v únoru 2016, hlavně kvůli práci v Praze. Mám malé děti, kterým bych rád dopřál možnost vyrůstat ve skautském oddíle, a jelikož v Mnichovicích skauti nejsou, už při stěhování jsem tak trochu počítal s tím, že tu skauting obnovím. Mám zkušenosti především s vedením vlčat a už téměř 15 let jsem instruktorem vzdělávacích kurzů pro nastávající skautské vůdce.


Ing. Daniela Balogová

Proč chci vést skautský oddíl?

Ve skautském oddíle jsem prožila mnoho pěkných chvil, našla přátele a získané znalosti a dovednosti nejednou využila v praktickém životě. Chtěla bych tuto možnost dopřát nejenom svým dětem. A protože mi skautský oddíl v Mnichovicích chyběl, rozhodla jsem se myšlenku založení oddílu podpořit a na jeho vedení se také podílet.

 

Běží na systému NetBSD.