8. Skautský oddíl Mnichovice


Dávný poklad

Slyšte, KDE NALEZNETE POKLAD....

/...-/-.--/-.././.---/-/.//..././/.--./---//--../.-../..-/-/.//--../-./.-/-.-./-.-././/--..//--/-./../----/---/...-/../-.-.//.../--/./.-.//...-/.-../-.-./..//..../.-/.-../../.-.//.-/.../..//.../-/---//--/./-/.-./..-//--../.-//.--./---/.../.-.././-../-./..//-.-././-../..-/.-../..//-./.-/..-/-.-./-././/.../-/./--../-.-/-.--//.---/.//-.-/.-./../--../---/...-/.-/-/-.-/.-//.-.././.../-./../----//-.-././.../-//...-/-.--/-.././.---//..././/..././...-/./.-./---/--../.-/.--./.-/-../-./..//-.-././.../-/---/..-//.-//.-/.../..//.--./---//.../-/---//--/./-/.-././----//-./.-/.-.././--../-././...//-.-/.-./--/./.-.././-.-.//---/-..//-././.---//.---/.//-./.-//-../---/..../.-.././-..//.../-.-/..-/.--./../-./.-//.--./.-/.-././--../..-//.-//...-//-/---/--//-././.---/...-/./-/.../../--//.-//-././.---/-../..-/-/./.---/.../../--//--..//-./../----//.---/.//..-/-.-/.-./-.--/-/-.--//.--./---/-.-/.-../.-/-..//.--./---/--../---/.-.//.---/.//..-/-.-/.-./-.--/-/-.--//..../.-../..-/-.../---/-.-/---//..../.-.././-.././.---//-/.-./.--././.-../../...-/.//.-/--..//.--./---/-.-/.-../.-/-..//-./.-/.-.././--../-././...//.--././-.-./.-../../...-/.//.../..//.--./.-././-.-./-/..//../-./.../-/.-./..-/-.-/-.-././/-./.-//...-/-./../-/.-./-./..//.../-/.-./.-/-././/...-/../-.-/.-//.--./.-/-.-//.---/./.---//---/.--././-//-../..-/-.-/.-../.-/-../-././/..-/-.-/.-./-.--/.---//.-//--../.-/..../.-../.-/-..//.--./---//.../---/-..././/.../-/---/.--./-.--//.--./---//-.-././.../-/.//-.-//.--./---/-.-/.-../.-/-../..-//.---/..././--//--../.-/-././----/.-/.-..//-././-.-/---/.-../../-.-//.../-.-/.-/..-/-/.../-.-/-.--/----//--../-./.-/--/./-./..//.--./---/-.-/..-/-..//..././/-.../..-/-.././...//-../../...-/.-/-//.--./---/--../---/.-./-././/..-/.---/../.../-/..//-/.//--.././/.---/.../..//-./.-//.../.--./.-./.-/...-/-././/-.-././.../-/.///

Vzpomínejte s námi na naši hru:

Sestry a bratři! Panovníci z okolí po sobě zanechali poklad, který dosud nikdo neobjevil. Jeho tajemství totiž nesvěří jen tak někomu! Pokud chceš poklad objevit, budeš muset prokázat vytrvalou snahu na sobě pracovat a zlepšovat se. V rozvalinách desíti okolních hradů nalezneš tajné schránky s úkoly. Pokud se ti podaří je vytrvale plnit, dozvíš se, kde dávný poklad hledat.

Dokážeš se vyrovnat středověkým hrdinům?

Císařovna Alžběta Pomořanská, čtvrtá manželka Karla IV., měla v rukou takovou sílu, že si někdy v přítomnosti mnoha knížat, pánů a šlechticů dala přinést novou podkovu, ukovanou pro velkého valacha, a tuto podkovu ta paní vlastníma rukama zlomila. Tuto podkovu nemohli jiní okolo stojící nejsilnější muži s vynaložením všech svých sil ani ohnout. A vzpomeňte na obrovskou sílu Malého Johna, vytrvalost Robina Hooda a jejich husarské kousky, o kterých jsme četli na táboře! Dokážete se jim vyrovnat?

Pravidla:

V každém hradu najdeš tajnou skrýš se dvěma úkoly:

1. Trénink obratnosti, síly, rychlosti a vytrvalosti. Úkol si můžeš vyzkoušet na místě, ale důležitější je zapracovat jej do tvého pravidelného každodenního cvičení. Snaž se každý den o kousíček zlepšit. Do zápisníku si zapiš svůj první výkon, a pak výkon na konci každého týdne. Kdo nám do Silvestra zašle vyfocený svůj záznam všech deseti disciplín i s výkony, získá indicie k nalezení tajného pokladu.

2. Nedokončený příběh. Každý hrad v sobě ukrývá spoustu historie. Nejčastěji se ale dočteme jen o tom, kdo ho založil, kdo ho vlastnil, kdo ho dobyl, a kdy zanikl. Co obyvatelé těchto hradů skutečně prožívali, to se nedozvíme. Zkusme proto napsat vlastní historii hradu, prožitky skutečných lidí. V tajné skrýši najdeš začátek příběhu - kousek k němu dopiš. Do svého kousku můžeš zapracovat své vlastní zážitky při dobývání hradu a hledání tajné skrýše, ale nemusíš. Stačí popustit uzdu své fantazii. Ten, kdo přijde po tobě, v tvém příběhu bude zase pokračovat. Pod svůj kousek se nezapomeň podepsat!

Doporučená výbava:

Popis skrýší:

  1. Hrad Ježov: hledej za kamenem ve spodní části zdi.
  2. Zřícenina hrádku Šember: Hledej na plácku mezi ohništěm a křížkem za tetovanýma vlčíma ušima.
  3. Tvrz Mrač: Vystoupej k zavřené bráně do tvrze Mrač. Od ní se vydej asi 80 kroků východně směrem k ostrohu, kde kdysi stávalo tvrziště - předchůdce současné tvrze. Tam hledej objemnou kládu. Po jedné straně je vykotlaná a právě tam je v hromadě javorového listí ukryta schránka s dalšími instrukcemi. Po splnění úkolů ji nezapomeň opět zahrabat do listí, aby zůstala zachována i pro ty, co přijdou po tobě.
  4. Hrad Říčany: Postav se k hradní studni zády a k hradu čelem. Obejdi hrad pěšinou z levé strany. Na úzké straně hradební zdi nad modrým znamením ve výšce 2 m najdeš úzkou římsu a zde pod kamenem tajnou schránku.
  5. Čejchanův hrádek: Od nejvyšší části zdiva, která připomíná, že kdysi stával tu hrad, otoč se směrem na západ. K vysokému stromu, jenž skrývá příběh zdejší, vydej se přímo 20 kroky tvými. Těžký úděl stromu toho, snad napoví Ti. Neb schránka skrytá jest v jeho poraněné části.
  6. Hrad Talmberk: Mezi domy a zahradami poddaných vystoupej až k velkému oblouku brány, kudy vstupovalo se do hradu. Vstup do věže po tvé pravici a u vstupu urči světové strany. Prozkoumej otvor nad zemí, který zeje východním směrem.
  7. Zbořený Kostelec u Sázavy: Tajná schránka se nachází v menší místnosti ze dvou. Schránka v otvoru přístupném člověku ukryta jest.
  8. Hrad Zlenice (Hláska): Vedle brány do hradu jest roubené stavení novotou se skvící. V temném koutě vlevo od dveří, za rohem pod kameny, najdeš tajnou skrýš.
  9. Hrad Stará Dubá: Když se ze středu staré Dubé podíváte směrem k nejvyšší věži, (směrem, kterým funí železný hřebec), za stromem u vysoké zdi vlevo od věže je pod kameny schovaná tajná schránka.
  10. Zaniklé město Odranec: Postav se čelem k vstupní bráně, řeku měj po levé ruce a po pravé ruce cestu železného hřebce. Vpravo na úpatí zdi hledej tajnou skrýš.
 

Běží na systému NetBSD.