8. Skautský oddíl Mnichovice


Program 2021

Schůzky jsou každý čt 17-18.30, a nebudou kromě mimořádných schůzek vypisovány, do programu.

Pro přehlednost jsou vypsány všechny víkendy, volné víkendy jsou zašedlým fontem.

Časy a podrobnosti výprav jsou vždy uveřejněny nejpozději v úterý před výpravou na hlavní stránce webu.

VZHLEDEM K SITUACI TENTO PROGRAM ZATÍM NENÍ SPUŠTĚN. ALE V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZMĚNÍ SITUACE, MŮŽEME DLE NĚJ ZAČÍT FUNGOVAT.

Únor - měsíc hladu

Březen - měsíc vran

Duben - měsíc trávy

Květen - měsíc sazenic

Červen - měsíc růží

Tábor

 

Běží na systému NetBSD.